Nabídka našich služeb:
Zavedení systémů managementu BOZP
Koordinace BOZP na staveništi
Poskytování služeb v oblasti BOZP a prevence PO
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci